Actividades extraescolares

Debido a pandemia provocada  polo Covid-19 neste curso 2020/21 acordouse dende o centro de non ofertar as actividades extraescolares.FullSizeRender (3)

 

FullSizeRender (4)