Claustro de Profesores

Directora Ana Pérez Moure
Secretaria Nélida Rodríguez González
Xefa de estudos Guadalupe Rodríguez Bernardez
Vocais
María Josefa Ferradás Benedetto

Beti Gómez Fernández

Mónica Pérez Veloso

Begoña Pérez González

Adela López Gónzález

Manuel Rodríguez Rodríguez

Raquel Álvarez Iglesias

María Dolores Veiga Pita

Francisco Martínez Varela

María Luz Cangado Castro

Alberto Tizón Vázquez

Francisco Xabier Varela Peón

Patricia Espiñeira Domínguez

Mª Teresa Castrelos Alonso

Juan José Álvarez González

María Mercedes García González

Marta Bernández Míguez

Inmaculada Peña Castro

Tania Cerdeira Prieto

Juan José Sanmartín Rodríguez

Arge Mª Graña Montes

Carmen Fernández Curto

Ana Isabel García Alonso