Educación Especial Integrada

image

O centro conta con aulas de educación especial, dentro das cales os profesionais traballan cos alumnos que teñen algunha necesidade educativa tanto dentro coma fóra  da aula, tamén contamos cun especialista en logopedia.

Estes profesionais dacordo con cada un dos mestres encárganse de detectar posibles necesidades ben sexan temporais ou permanentes, ademáis de actuar mediante a elaboración e posta en práctica de programas individualizados de tratamento. A finalidade é que cada alumno reciba o reforzo ou apoio educativo que precisa individualizado.

TITORÍAS

Especial 1 (psíquicos) Juan José Álvarez González
Especial 2 (psíquicos) Begoña Pérez Fernández
Especial 3 (plurideficientes) Mercedes García González