Educación Especial Integrada

image

O centro conta con tres aulas de educación especial, dentro das cales os profesionais traballan cos alumnos que teñen algunha necesidade educativa tanto dentro coma fóra  da aula.

Estes profesionais dacordo con cada un dos mestres encárganse de detectar posibles necesidades, ben sexan temporais ou permanentes, ademáis de actuar mediante a elaboración e posta en práctica de programas individualizados de tratamento. A finalidade é que cada alumno reciba o reforzo ou apoio educativo que precisa dunha maneira individualizada.

 

Orientadora  Eva López Otero
Logopeda Inmaculada Peña Castro
Traballadora Social Marta Bernárdez Míguez
PT especialista en Audición e linguaxe Mª Teresa Castrelos Alonso
Mestras de Apoio en E. Infantil e Primaria Adela López González

Mª Teresa Castrelos Alonso

Mónica Pérez Veloso

Raquel Álvarez Iglesias

María J. Ferradás Benedetto

Profesores da aula de apoio en E.  Secundaria Alberto Tizón Vázquez

Eva López Otero

Guadalupe Rodríguez Bernárdez

Ana Pérez Moure

Marta Bernárdez Míguez

TITORÍAS

Aula de Especial 1 (psíquicos) Juan José Álvarez González
Aula de Especial 2 (psíquicos) Begoña Pérez Fernández
Aula de Especial 3 (plurideficientes) Mª Mercedes García González