Educación Infantil

image

Os nenos de Educación Infantil reciben unha aprendizaxe de carácter xeral tendo en conta as capacidades individuais e colectivas, tentando desenvolver e aumentar na medida do posible todas as habilidades innatas e de carácter social como tamén as de carácter cultural; sempre desde un punto de vista motivador e cunhas rutinas diarias; traballando todas as intelixencias: lóxico-matemática, lingüística, espacial, musical, corporal-kinestésica, interpersoal, intrapersoal, naturalita.

Horario de Educación Infantil. Curso 2021/22

 

 

TITORÍAS

3 anos Gena Prieto Álvarez
4 anos Tania Cerdeira Prieto
5 anos Beti Gómez Fernández