Educación Primaria

Os nenos de Educación Primaria reciben unha aprendizaxe de carácter global e individualizado, dentro dos marcos do respecto a un mesmo e aos demais, cunha boa convivencia e unha adquisicións de valores entre os cales se poderían destacar a igualdade, o respecto e a tolerancia. Tentando sempre desenvolver a personalidade individualizada de cada alumno dentro dos ámbitos educativos, sociais e culturais axeitados.

 

Horarios de E. Primaria. Curso 2021/22

 

 

 

TITORÍAS

1º Primaria Verónica Pérez Novoa
2º Primaria Mónica Pérez Veloso
3º Primaria Nélida Rodríguez González

 

4º Primaria Adela López González

 

5º Primaria María Josefa Ferradás Benedetto

 

6º Primaria Raquel Álvarez Iglesias