Educación Primaria

Os nenos de Educación Primaria reciben unha aprendizaxe de carácter global e individualizado, dentro dos marcos do respecto a un mesmo e aos demais, cunha boa convivencia e unha adquisicións de valores entre os cales se poderían destacar a igualdade, o respecto e a tolerancia. Tentando sempre desenvolver a personalidade individualizada de cada alumno dentro dos ámbitos educativos, sociais e culturais axeitados.

 

Horarios de E. Primaria. Curso 2022/23

 

 

 

TITORÍAS

1º Primaria Mónica Pérez Veloso
2º Primaria Verónica Pérez Novoa
3º Primaria Nélida Rodríguez González
4º Primaria Adela López González
5º Primaria Raquel Álvarez Iglesias
6º Primaria María Josefa Ferradás Benedetto