Educación Primaria

Os nenos de Educación Primaria reciben unha aprendizaxe de carácter global e individualizado, dentro dos marcos do respeto a un mesmo e aos demáis, cunha boa convivencia e unha adquisicións de valores entre os cales se poderían destacar a igualdade, o respeto e a tolerancia. Tentando sempre desenvolver a personalidade indivudualizada de cada alumno dentro dos ámbitos educativos, sociais e culturais axeitados.

 

TITORÍAS

1º Primaria Mónica Pérez Veloso
2º Primaria Nélida Rodríguez González
3º Primaria Ana Isabel García Alonso
4º Primaira Manuel Rodríguez Rodríguez
5º Primaria Adela López González
6º Primaria Raquel Álvarez Iglesias