Equipo Directivo

Directora Ana Pérez Moure
Xefa de Estudos Guadalupe Rodríguez Bernárdez
Secretaría Nélida Rodríguez González
Xefes de Departamentos Departamento de Lenguas:

Francisco xabier varela Peón

Departamento de Linguas Extranxeiras:

Francisco A. Martínez Varela

Departamento de Sociais:

Mª Dolores Veiga Pita

Departamento de Ciencias:

Guadalupe Rodríguez Bernárdez

Departamento de Artes Plásticas e Tecnoloxía:

Juan José Sanmartín Rodríguez

Departamento de Educación Física:

Alberto Tizón Vázquez

Departamento de Orientación:

Mª Luz Cangado Castro