Estudo

Contamos cunha aula de estudo, fóra do horario lectivo; esta destinada os alumnos/as dende Educación Infantil ata a ESO. Nesta aula poderán facer os deberes, estudar e se o precisan contar cun reforzó das clases diarias que reciben, sempre baixo a supervisión do persoal capacitado para dito traballo, estes encargaranse de resolver calquera dúbida dos alumnos.

Horario:

  • De luns a xoves de 17:30 a 20:00 horas.
  • Venres de 16: 30 a 18:00 horas.