Aula de espera pola tarde

Como medida de contención ante a situación pandémica provocada polo Covid-19 neste curso 2020/21 non se oferta este servizo,  se as circunstancias o permiten activarase para o vindeiro curso.