Información

HORARIO

A Escola Infantil Vila do Arenteiro permanece aberta todo o ano, salvo a última quincena do mes de agosto coincidindo coas vacacións estivais. O horario é continuo de luns a venres  de 7:30 a 21:00 horas.

A entrada e a saída é libre segundo a vontade dos pais, escollida dentro do dito horario, sendo importante que se respecten os horarios do xantar.

                                                      TARIFAS 2020/21

Xornada de mañá (07:30 ás 14:30)
130€
Xornada de tarde (14:00 ás 21:00)
130€
Xornada dobre (cando asiste en horas de mañá e de tarde)
190€
Horas soltas: a partir da xornada ordinaria.
3,5€/hora
Comedor bebés (comida triturada fresca) con merenda
45€
Comedor con merenda
72€
Tarifa por dar a comida traída da casa
20€
Transporte (consultar horarios)
30€
Asociación de Pais (anual)
13€
Matrícula
20€
Material Novas matrículas
30€
Material Renovación matrículas
25€

Os prezos poderán ser modificados anualmente.

DOCUMENTACIÓN

Para formalizar a matrícula han de aportar a seguinte documentación:

  • Impreso facilitado polo Centro
  • Fotocopia do libro de familia(folla onde aparece o neno/a).
  • Unha fotografía tamaño carnet.
  • fotocopia do carnet de identidade da persoa que vaia retirar o neno/a.
  • Impreso de “entrevista inicial” cuberto polos pais.
  • Copia do libro de vacinacións.
  • De selo caso: sentenza de custodia
  • Os nenos/as soamente poderán ser recollidos polas persoas que figuran na ficha e se teña copia do carnet de identidade; en caso de que fora outra persoa, deberá avisarse ó Centro e debe ir provista da correspondente autorización escrita e documentada.

 Impreso da Escola Infantil 2020-2021

 

REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO DA ESCOLA INFANTIL

imageRegulamento de Réxime Interno da Escola Infantil