Información

HORARIO

A Escola Infantil Vila do Arenteiro permanecerá aberta todo o ano, de luns a venres en horario continuo de 7:30 a 21 horas.

A entrada e saída é libre segundo  a vontade dos país, escollida dentro do dito horario, nembargantes respetarase os horarios das comidas.

 

TARIFAS

cuadro precios guarde

DOCUMENTACIÓN

Para formalizar a matrícula han de aportar a seguinte documentación:

  • Impreso facilitado polo Centro
  • Fotocopia do libro de familia(folla onde aparece o neno/a).
  • Unha fotografía tamaño carnet.
  • fotocopia do carnet de identidade da persoa que vaia retirar o neno/a.
  • Impreso de “entrevista inicial” cuberto polos país.
  • Copia do libro de vacinacións.
  • De selo caso: sentenza de custodia
  • Os nenos/as soamente poderán ser recollidos polas persoas que figuran na ficha e se teña copia do carnet de identidade; en caso de que fora outra persoa, deberá avisarse ó Centro e debe ir provista da correspondente autorización escrita e documentada.

IMPRESO DE MATRÍCULA

imageImpresos de matricula da Escola Infantil.

REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO DA ESCOLA INFANTIL

imageRegulamento de Réxime Interno da Escola Infantil