Plan Dixital

O Plan Dixital do centro realizouse en base  as instruccións suxeridas da resolución do 3 de setembro do 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se dictan instruccións para o deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital nos centros docentes sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-2022. Para ver a resolución prema aquí  Resolución do 3 de setembro do 2021

Neste curso 2022/23 desenvolveranse os obxectivos propostos neste  Plan Dixital_V1.0