Adaptación á situación COVID-19

Ante a situación da pandemia provocada polo COVID-19 faise necesaria recoller a  información das medidas a adoptar en dous documentos, o protocolo de actuación  e o plan de adaptación do centro á situación.

  • O protocolo de actuación ten por obxecto crear contornas escolares saudables e
    seguras mediante o establecemento das medidas preventivas, colectivas e
    individuais, que deben adoptarse dende o inicio do desenvolvemento do curso
    escolar 2021/2022.

Protocolo de actuación ante COVID-19 curso 2021/22

  • O Plan de Adaptación á situación COVID-19 está basado instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo Consello Interterritorial do sistema nacional de salud pública (d.o.g nº 174 bis do 28-08-2020) e a actualización das recomendacións sanitarias do comité clínico ao protocolo do 22 de xullo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non Universitario de Galicia para o curso 2020/21 e 2021/22.