Servizos e Actividades

 

O noso centro oferta distintos servizos co fin de conciliación das nosas familias.

Ofertase o servizo de comedor, transporte, madrugadores, aula de espera pola tarde e actividades extraescolares.